ซุ้มดอกไม้ทางเข้าพิธี ที่บรรจงประดิษฐ์อย่างงดงาม จนถึงเชิงเทียนที่คุณทั้งสองประคองกันจุดเทียนมงคล แห่งการเริ่มต้น ชีวิตคู่ ทุกสิ่งเราสร้างสรรค์ด้วยใจรัก เสมือนหนึ่งว่าทุกๆ งานนั้นเป็นงานของเราเอง.