รายการ

จำนวนแขก
100 - 199 ท่าน

จำนวนแขก
200 - 299 ท่าน

จำนวนแขก
300 - 399 ท่าน

จำนวนแขก
400 - 499 ท่าน

จำนวนแขก
500 ท่าน ขึ้นไป

  พวงมาลัยบ่าวสาว

  ช่อดอกไม้ติดเสื้อ

6 ช่อ 6 ช่อ 6 ช่อ 8 ช่อ 8 ช่อ

  โฟมชื่อบ่าวสาว

  สมุดประสาทพร

1 เล่ม 2 เล่ม 2 เล่ม 3 เล่ม 3 เล่ม

  ดอกไม้ประดับห้อง

  เค้กแต่งงาน

- 5 ชั้น 5 ป 5 ชั้น 10 ป 5 ชั้น 15 ป 5 ชั้น 18 ป

  ซุ้มดอกไม้

- -

  ช่อบูเก้เจ้าสาว

  ดอกไม้ทางเดิน
จากเวทีไปโต๊ะเค้ก

- - - -

  ห้องพัก


สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาเอง

•  พิธีกร

•  สุรา เบียร์ (ยกเว้นเบียร์สด)

•  ช่างภาพวีดีโอ ปลั๊กเสียบ สายต่อ

ห้องจัดเลี้ยง และ จำนวนแขก

•  ห้องบอลรูม สำหรับแขกจำนวน 300 - 700 ท่าน

•  ห้องไอยรา สำหรับแขกจำนวน 120 - 150 ท่าน

•  ห้องอรุโณทัย สำหรับแขกจำนวน 150 - 400 ท่าน

•  ห้องคชาธาร สำหรับแขกจำนวน 150 - 400 ท่าน

•  ห้อง Elephant loft สำหรับแขกจำนวน 120 - 200 ท่าน

หมายเหตุ

•  ห้องไอยรา และห้อง Elephant loft

กรณีแขก 100 - 119 ท่าน คิดค่าห้อง 5,000 บาท

•  ห้องอรุโณทัย และห้องคชาธาร

กรณีแขก 100 - 119 ท่าน คิดค่าห้อง 8,000 บาท

กรณีแขก 120 - 149 ท่าน คิดค่าห้อง 5,000 บาท

•  ห้องบอลรูม

กรณีแขก 250 - 299 ท่าน คิดค่าห้อง 8,000 บาท

รายการ

จำนวนแขก
100 - 149 (ท่าน)

จำนวนแขก
150 - 299 (ท่าน)

จำนวนแขก
300 - 399 (ท่าน)

จำนวนแขก
400 (ท่าน) ขึ้นไป

   1. โฟมชื่องาน

   2. ดอกไม้ตกแต่งสถานที่

   3. ซุ้มผ้า

   4. ไอศครีม

- -

1. พิธีหมั้น/พิธียกน้ำชา/พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

25,000 บาท

(รวมการจัดเตรียมสถานที่ ดอกไม้เวที 2 จุด, อุปกรณ์ชุดตั่งรดน้ำ, พานรับน้ำสังข์, มาลัย, โฟมชื่อบ่าวสาว, SoftDrink)

2. พิธีหมั้น/พิธียกน้ำชา/พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีสงฆ์

30,000 บาท

(รวมการจัดเตรียมสถานที่ ดอกไม้ประดับห้อง, อุปกรณ์ชุดตั่งรดน้ำ, พานรับน้ำสังข์, มาลัย, โฟมชื่อบ่าวสาว, SoftDrink, อุปกรณ์พระ, โต๊ะหมู่บูชา, ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ)

3. อาหารบุฟเฟ่ต์งานพิธีเช้า

ราคา 650 บาท/ท่าน รับ 50 ท่านขึ้นไป


รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายจัดเลี้ยง ตึกช้าง ชั้น 1 อาคาร C.

ได้ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.)

   โทร: 0-2937-3484 แฟ็กซ์: 0-2937-3351

E-mail : [email protected]