การออกแบบฐานรากเสาเข็มรับแรงแผ่นดินไหว

แหล่งสืบค้นข้อมูล : http://www.coe.or.th/http_public/download/Articles/Amorn/EarthquakeDesign/ch11.pdf

วันที่สืบค้น : 07-Aug-2019

มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว มยผ. 1301-50

แหล่งสืบค้นข้อมูล : http://www.coe.or.th/http_public/download/Articles/Amorn/EarthquakeDesign/ch4.pdf

วันที่สืบค้น : 07-Aug-2019

การก่อสร้างโครงสร้างสำเร็จรูป (Precast Concrete Structure)

แหล่งสืบค้นข้อมูล : http://www.coe.or.th/http_public/download/Articles/CE/PrecastConcreteStructure.pdf

วันที่สืบค้น : 07-Aug-2019

แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำและคอนโทรลเกียร์

แหล่งสืบค้นข้อมูล : http://www.coe.or.th/http_public/download/Articles/EE/EE5.pdf

วันที่สืบค้น : 07-Aug-2019

สายไฟฟ้าตามมาตรฐานใหม่

แหล่งสืบค้นข้อมูล : http://www.coe.or.th/http_public/download/Articles/Luechai/L3.pdf

วันที่สืบค้น : 07-Aug-2019